• Duch Święty musi obudzić w nas miłość do Chrystusa. Gdy ona jest, wszystko jest słuszne, gdy jej brak, wszystko staje się puste i męczące

  • JA JESTEM RADOŚCIĄ, KTÓREJ NIKT CI NIE ZDOŁA ODEBRAĆ

  • Duch Święty uczy rozumieć Chrystusa, a w Chrystusie Boga; rozumieć Chrystusa, a w Nim nas samych. Jest rodzaj rozsądku, który nie pochodzi z ludzkiej mądrości, ale z oświeconego serca...

20.06.2018 | INFORMACJE

Aktualności

Miło nam Państwa gościć na naszej stronie CENTRUM DUCHOWOŚCI FRANCISZKAŃSKIEJ CULMEN ET FONS W PIŃCZOWIE ( Źródło i Szczyt) .

To określenie znajduje się w Dokumencie Soborowym, w dziesiątym rozdziale Konstytucji o Liturgii.

Źródło to życie duchowe, głoszenie Słowa, pielęgnowanie niegasnącego życia liturgicznego i modlitewnego. To miejsce dla koniecznej regeneracji sił. Przystań, gdzie w ciszy modlitwy i uczestnictwie w liturgii, każdy będzie mógł schronić się i znaleźć pokrzepienie po trudach codziennego życia.

Szczytem jest podjęcie wysiłku wewnętrznej formacji oraz wysiłku intelektualnego. Wychodzimy na szczyt, by dostrzec szersze horyzonty, nowe wyzwania.

Proponujemy Państwu następujące projekty , wypracowane przez Sekretariat Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej OFM i wspólnotę CULMEN ET FONS w ciągu trzynastu ostatnich lat naszej działalności na polu ewangelizacyjnym. Rekolekcje zamknięte, pobyty indywidualne oraz dni skupienia z modlitwą indywidualną.


Zapraszamy do zainteresowania się naszymi propozycjami.

Jesteśmy w ciągłym procesie przygotowania struktur domu rekolekcyjnego, w którym docelowo możemy przyjąć około 50 osób .

Prosimy Państwa o dalszą modlitwę , życzliwość i wsparcie materialne dla tworzonego dzieła.

o. Teodor Knapczyk

Sekretarz Misji i Ewangelizacji

Zobacz

Pozostałe aktualności

03.10.2017
Prenumerata ,,Wypłyń na Głębię'

Prenumerata na rok 2018

Dziękujemy za Państwa dotychczasową wierną i liczną obecność wśród grona stałych Czytelników, którzy systematycznie otrzymują nasze pismo do domu. Zapraszamy do pozostania z nami także na kolejny rok.

Dochód ze sprzedaży naszego czasopisma przeznaczony jest na budowę i utrzymanie duchowego szpitala Culmen et Fons w Pińczowie.

Prenumerata kwartalnika „Wypłyń na głębię” na rok 2018 wynosi 39 zł (w tym koszty przesyłki Pocztą Polską). Bardzo prosimy o dokonanie wpłat do 30 listopada 2017 roku. Po tym terminie nie gwarantujemy dostępności egzemplarzy.

Prosimy również przy wpłacie o podanie DOKŁADNEGO adresu (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość). Przy przelewach bankowych zdarzają się wpłaty zawierające tylko imię i nazwisko. Nie możemy wówczas wysłać Państwu czasopisma.

W sprawie pytań dotyczących prenumeraty lub potwierdzenia adresu wysyłki prosimy dzwonić pod numer: 609-415-239.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

76 1090 1665 0000 0001 1654 0757

Sekretariat Misji i Ewangelizacji

ul. Reformacka 4

31-012 Kraków

W tytule należy podać: PRENUMERATA 2018

15.03.2018
Pielgrzymka do Włoch

Informujemy 

że w miesiącu pażdzierniku  organizujemy pielgrzymkę do Włoch.

Więcej informacji znajduje się w zakładce "rekolekcje zagranica - sanktuaria Włoch"

ZAPRASZAMY

Dołącz do nas

Nasze projekty

09-11.11.2018 
09-11.11.2018  "Przebaczenie drogą do szczęścia"
Prowadzący: o. Pacyfik Iwaszko, o. Jakub Mentel, o. Teodor Knapczyk Chcemy być szczęśliwi. To naturalne pragnienie ludzkiego serca. Nasze wysiłki, zmierzają ku zapewnieniu szczęścia nam i naszym najbliższym. Tymczasem życie pokazuje, że coraz więcej z nas czuje się ludźmi nieszczęśliwymi i zagubionymi w życiu. Szukamy przyczyn takiego stanu. Świat wmawia nam, że osiągniemy szczęście, gdy będziemy bogaci, będziemy mieli odpowiednią sylwetkę, znajomości, wpływy, władzę. Być szczęśliwym to kochać i czuć się kochanym. To prawda znana, ale zapominamy o niej. Nie można kochać, gdy nie umiemy przebaczać. Umiejętność przebaczania to konieczny warunek budowania trwałych i pięknych więzi, które dają szczęście i radość.
zapisz się!
07-09.12.2018
07-09.12.2018 ,,Życie chrześcijańskie duchową walką
Prowadzący: o. Pacyfik Iwaszko, o. Jakub Mentel , o. Teodor Knapczyk W każdym ludzkim życiu jest jakiś rodzaj walki wewnętrznej. Człowiek, który wybiera dobro, miłość, musi walczyć, by pokonać swój egoizm, strach, niechęć. Szczególnie w życiu chrześcijańskim jest obecna walka z przeciwnikiem Boga. Choć został on pokonany przez Chrystusa, to jednak często daje o sobie znać. Jeśli ktoś radykalnie zdecydował się żyć Ewangelią, lub podjął decyzję o porzuceniu drogi zła, doświadcza pokus, ataków ze strony złego. Jest on inteligentny i potrafi się kamuflować. Nie należy mu poświęcać zbyt dużo czasu, ale jest ważne, by poznać jak nauczyciele duchowi na przestrzeni wieków radzili nam, by nie ulec złu.
zapisz się!
31.08-02.09.2018
31.08-02.09.2018 "Spotkania które przemieniają życie"
Prowadzący: o. Pacyfik Iwaszko, o. Jakub Mentel , o. Teodor Knapczyk Bóg pragnie spotykać się z człowiekiem. Spotkanie jest czymś naturalnym w miłości. Kto kocha, pragnie spotykać osobę kochaną. Historia zbawienia to  historia spotkań Boga i człowieka. Bóg sam wychodzi  ku nam, by nas spotkać. Chce się z nami spotkać, by nas zbawić, ocalić. W Ewangeliach znajdujemy opisy wielu spotkań Pana Jezusa z różnymi ludźmi, także z wrogami. Spotkania te  bardzo często były kończyły się radykalną przemianą człowieka. Wielu z tych, których spotkał Jezus, poszli za Nim, niektórzy zostali wskrzeszeni do życia (Łazarz), uzdrowieni (Bartymeusz i wielu innych). Spotkania z Jezusem przemieniały. Ale nie wszystkich od razu. Chciejmy spotykać Jezusa każdego dnia w Jego Słowie, sakramentach, w drugim człowieku, w cierpieniu, i pozwólmy, by nas przemieniał.
zapisz się!
07-09.09.2018
07-09.09.2018 "W Jego ranach nasze zdrowie"
Prowadzący: o. Pacyfik Iwaszko Meliton z Sardes w homilii paschalnej tak powiedział o Chrystusie: „On był w Ablu zabity, związany w Izaaku, sprzedany w Józefie, w Mojżeszu porzucony, prześladowany w Dawidzie, wyśmiany we wszystkich prorokach”. Syn Boży cierpi razem z cierpiącymi. Pan ranami swymi jest blisko naszych ran i tam wlewa uzdrawiającą moc Miłości swojej. Przynosi uzdrowienie i ukojenie w bólu. Szczególnie blisko jest przy tych najmniejszych, najpokorniejszych, złamanych na duchu, odrzuconych, poniżonych i prześladowanych.
zapisz się!
26-28.10.2018
26-28.10.2018 "Sakrament pokuty a doświadczenie wolności"
Prowadzący: o. Jakub Mentel Pan Bóg przegrywa z naszymi nałogami i zniewoleniami, nawet najbardziej "niewinnymi". Dlatego prowadzi nas do wolności. Tylko człowiek wolny może postawić Boga na pierwszym miejscu. Sakrament pokuty jest sakramentem prowadzącym do pełnej wolności wewnętrznej. Bez dojrzałego przeżywania tego sakramentu , trudno o pełną wolność. Jej osiągnięcie wymaga wielu lat pracy i pomocy innych. Spowiedź prowadzi do radosnego przeżywania wolności dziecka Bożego.
zapisz się!
21-23.12.2018
21-23.12.2018 "Miłość Boga"
Prowadzący: o. Józef Witko ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ
zapisz się!

Zobacz wszystkie nasze projekty

Zobacz także SekretariatEwangelizacji.pl

Przejdź