Regulamin

Poradnictwo psychologiczne  dr. Wacława Srebro   5X  ;  9XI ;  7XII - 2018  w godzinach  od.15.00 -17.00

Spotkania odbywać się będą po uprzednim umówieniu się w biurze Centrum Duchowości Franciszkańskiej  - telefonicznie 515 965 859  lub poprzez e-mail : culmenetfons.pinczow@gmail.com