Rekolekcje zamknięte

REKOLEKCJE ZAMKNIĘTE

To ćwiczenia dla osób, które zdecydują się na czasowe opuszczenie swojego miejsca zamieszkania, pracy, tego wszystkiego, co na co dzień pochłania ich czas, energię… Jest to też czas odejścia od siebie, od swoich wyobrażeń na temat życia, samego siebie, Pana Boga… Każde rekolekcje mają określony temat i osobę lub osoby prowadzące. Uczestnicy rekolekcji  są zakwaterowani w ośrodku rekolekcyjnym w hotelu także w bursie.Projekt ewangeliczny REKOLEKCJE ZAMKNIĘTE nie przewiduje rozmów indywidualnych z uczestnikami. Program rekolekcji jest podawany w dniu rozpoczęcia. NA REKOLEKCJE PRZYJMUJEMY MAŁĄ ILOŚĆ OSÓB W CAŁKOWITYM REŻIMIE SANITARNYM

 

05-07.02.2021
05-07.02.2021 Eucharystia Sakramentem Uzdrowienia ,,…Powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza moja „. Opieka duchowa : o. Teodor Knapczyk OFM oraz o. Paweł Sambor OFM ( Uniwersytet Św. Antoniego w Rzymie -online )
,, …Każda Msza Święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy. Dla osiągnięcia takiego celu nie marnuj bezowocnie twego skarbu, ale go wykorzystaj. Wyjdź z domu i uczestnicz we Mszy Świętej. Świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie może istnieć bez Mszy świętej,, - Św. o. Pio -
Zapisz się!
26-28.02.2021
26-28.02.2021 Rekolekcje Pokutne : ,, Modlitwa – post – jałmużna” . Rekolekcje z postem – ciszą i nocną adoracją Najświętszego Sakramentu. Opieka duchowa : o. Teodor Knapczyk OFM -ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ
W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post , Kościół zaprasza nas do podążania drogami prowadzącymi do nawrócenia serc i wiary w Boga . W trakcie tych rekolekcji poprowadzimy pogłębioną refleksję nad tymi drogami jakimi są : modlitwa,post,jałmużna .Nie poprzestaniemy jednak na intelektualnej refleksji lecz podejmiemy praktykę ewangelicznych wskazań miedzy innymi poprzez : Piątkowy post o chlebie i wodzie przed przyjazdem na rekolekcje , zmniejszenia pożywienia w trakcie rekolekcji(sobota post ilościowy i jakościowy), zwiększoną ilość czasu przeznaczonego na modlitwę ( adoracja Najświętszego Sakramentu w nocy), oraz praktykę jałmużny (na określony przez organizatora cel na rzecz ubogich). Na wyżej wymieniony projekt mogą zgłaszać się tylko i wyłącznie te osoby, które podejmą w całości realizację wyżej wymienionych praktyk.
Zapisz się!
30.04-03.05.2021
30.04-03.05.2021 MEDJUGORIE W PIŃCZOWIE ,, Cała Piękna jesteś Maryjo" opieka duchowa : o. Teodor Knapczyk OFM
Papież Franciszek mówi , że w Kościele ,, istnieje styl Maryjny „ . Jaki był Jej styl życia ? słuchała , zachowywała , rozważała i wypełniała Słowo. Rekolekcje są dobrą okazją, by uczyć się tego od Matki Najświętszej. Zatrzymamy się miedzy innymi nad modlitwą Matki Najświętszej nad jej hymnem, jaki wyśpiewała w domu Zachariasza. Będziemy rozważać bogactwo Magnificat- ,, Uwielbiaj duszo moja, Pana” . Te medytacje oraz nawiązanie do niektórych praktyk modlitewnych u Królowej Pokoju w Medjugorje, mają nam pomóc pogłębić ducha modlitwy , słuchania , rozważania i wypełniania Słowa Bożego którego uczy nas Matka Najświętsza.
Zapisz się!
14-16.05.2021
14-16.05.2021 ,, Jak zwyciężyć depresję: opieka duchowa o. Teodor Knapczyk OFM wraz dr Wacławem Srebro - psycholog
Inspiracją do zaproponowania tego tematu stały się doświadczenia ojca Teodora Knapczyka z niemal codziennych spotkań z cierpiącymi braćmi i siostrami , słuchania ludzkich narzekań z powodu bólu który ich przygniata. Bólu nie tylko pochodzenia fizycznego lecz przede wszystkim pochodzenia psychicznego. Żyjemy w świecie depresji i niepokoju. Niektórzy już doszli na jej skraj… a wszystko to dzieje się pomimo komfortu zaoferowanego nam przez nowoczesna technologię. W trakcie tych rekolekcji problem depresji od strony somatycznej i psychologicznej podejmie psycholog dr Wacław Srebro, od strony duchowej o. Teodor Knapczyk OFM .
Zapisz się!
02-04.07.2021
02-04.07.2021 ,, Jak zwyciężyć depresję " opieka duchowa: o. Teodor Knapczyk OFM wraz dr Wacławem Srebro- psycholog
Inspiracją do zaproponowania tego tematu stały się doświadczenia ojca Teodora Knapczyka z niemal codziennych spotkań z cierpiącymi braćmi i siostrami , słuchania ludzkich narzekań z powodu bólu który ich przygniata. Bólu nie tylko pochodzenia fizycznego lecz przede wszystkim pochodzenia psychicznego. Żyjemy w świecie depresji i niepokoju. Niektórzy już doszli na jej skraj… a wszystko to dzieje się pomimo komfortu zaoferowanego nam przez nowoczesna technologię. W trakcie tych rekolekcji problem depresji od strony somatycznej i psychologicznej podejmie psycholog dr Wacław Srebro, od strony duchowej o. Teodor Knapczyk OFM .
Zapisz się!
22-24.01.2021
22-24.01.2021 ,, Moc uwielbienia" opieka duchowa : o. Józef Witko - BRAK MIEJSC
Zapisz się!
12-14.02.2021
12-14.02.2021 ,, W poszukiwaniu Boga żywego" opieka duchowa: o. Pacyfik Iwaszko OFM
Zapisz się!
12-14.03.2021
12-14.03.2021 ,, W Jego ranach nasze zdrowie" opieka duchowa: o. Pacyfik Iwaszko OFM
Zapisz się!
19-21.03.2021
19-21.03.2021 ,, Z ziemi Egipskiej do ziemi obiecanej" opieka duchowa: o. Józef Witko - ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ
Zapisz się!
29-31.03.2021
29-31.03.2021 ,, W Jego ranach jest nasze zdrowie " opieka duchowa: o. Józef Witko OFM -
Zapisz się!
19-21.02.2021
19-21.02.2021 Rekolekcje Pokutne : ,, Modlitwa – post – jałmużna” . Rekolekcje z postem – ciszą i nocną adoracją Najświętszego Sakramentu. Opieka duchowa : o. Teodor Knapczyk OFM -ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ
W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post , Kościół zaprasza nas do podążania drogami prowadzącymi do nawrócenia serc i wiary w Boga . W trakcie tych rekolekcji poprowadzimy pogłębioną refleksję nad tymi drogami jakimi są : modlitwa, post, jałmużna .Nie poprzestaniemy jednak na intelektualnej refleksji lecz podejmiemy praktykę ewangelicznych wskazań miedzy innymi poprzez : Piątkowy post o chlebie i wodzie przed przyjazdem na rekolekcje , zmniejszenia pożywienia w trakcie rekolekcji(sobota post ilościowy i jakościowy), zwiększoną ilość czasu przeznaczonego na modlitwę ( adoracja Najświętszego Sakramentu w nocy), oraz praktykę jałmużny (na określony przez organizatora cel na rzecz ubogich). Na wyżej wymieniony projekt mogą zgłaszać się tylko i wyłącznie te osoby, które podejmą w całości realizację wyżej wymienionych praktyk.
Zapisz się!
29-31.01.2021
29-31.01.2021 ,, Miłość Boga" opieka duchowa : o. Teodor Knapczyk OFM , o. Pacyfik Iwaszko OFM , o. Józef Witko OFM - ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ
REKOLEKCJE PRZENIESIONE Z ZEMBRZYC .
Zapisz się!
09-11.04.2021,,
09-11.04.2021,, Namiot Spotkania" ( o modlitwie) opieka duchowa : o. Józef Witko OFM
Zapisz się!
16-18.04.2021
16-18.04.2021 ,, Od przebaczenia do uzdrowienia" Opieka duchowa : o. Pacyfik Iwaszko OFM
Zapisz się!
07-09.05.2021,,
07-09.05.2021,, Duch Święty - moc z wysoka " Opieka duchowa : o. Józef Wtko OFM
Zapisz się!
21-23.05.2021
21-23.05.2021 ,,Przyjmijcie Ducha Świętego" Opieka duchowa o. Pacyfik Iwaszko OFM
Zapisz się!
23-25.04.2021
23-25.04.2021 ,, Ucieszyć się życiem " Opieka duchowa : o. Teodor Knapczyk, o. Pacyfik Iwaszko, o. Józef Witko
PROWADZĄCY ĆWICZENIA DUCHOWE ,, UCIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM" CHCĄ ZACHĘCIĆ BIORĄCYCH W NICH UDZIAŁ DO ROZWAŻANIA ZNACZENIA I WARTOŚCI PRAKTYKOWANIA WDZIĘCZNOŚCI NIE TYLKO WTEDY , GDY DOŚWIADCZAMY DARÓW NADZWYCZAJNYCH ( CUDÓW), ALE TAKŻE WDZIĘCZNOŚCI KAŻDEGO DNIA I WTEDY KIEDY ŻYCIE JEST PEŁNE NIEPOWODZEŃ.
Zapisz się!
28-30.05.2021
28-30.05.2021 ,, Duch Święty- moc z wysoka " Opieka duchowa: o. Teodor Knapczyk, o. Pacyfik Iwaszko, o. Józef Witko
Zapisz się!
04-06.06.2021
04-06.06.2021 ,, Co mówi Duch do Kościoła" Opieka duchowa: o. Pacyfik Iwaszko OFM
Zapisz się!
11-13.06.2021
11-13.06.2021 ,, W drodze do uzdrowienia" Opieka duchowa : o. Józef Witko OFM
Zapisz się!
28-30.06.2021
28-30.06.2021 ,, ,Boleśnie doświadczany człowiek " medytacje z Hiobem - Rekolekcje z modlitwą o uzdrowienie z zachowaniem milczenia. CAŁONOCNA ADORACJA NAJSWIĘTSZEGO SAKRAMENTU- dla chętnych. Opieka duchowa : o. Teodor Knapczyk OFM
Zapisz się!

Potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje następuje  do 14  dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia.


Osoby wysyłające więcej niż trzy zgłoszenia na rekolekcje zamknięte, otrzymują potwierdzenie na dwie serie.

Nie dotyczy to pobytów indywidualnych oraz dni skupienia.

OPCJE POBYTOWE : 1. DOM REKOLEKCYJNY  2. BURSA SZKOLNA (opcja ekonomiczna) 3. HOTEL ( ***)

OPCJA POKOJU JEDNOOSOBOWEGO : PRZEDE WSZYSTKIM W BURSIE SZKOLNEJ I HOTELU.

Miejsca w ośrodku przydzielane są według kolejności zgłoszeń .

Wszystkie serie rekolekcji rozpoczynają się o godz. 19.00

Recepcja czynna od godz. 16.00


 

Organizator zastrzega sobie  prawo  zmian dotyczących  jak wyżej  , bez podania powodu zmian swojej decyzji .


Zapisy na rekolekcje tylko przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.culmenetfons.pl  

w przypadku jakichkolwiek trudności prosimy dzwonić pod numer  515 965 859  w godzinach urzędowania biura od wtorku do piątku  9.00-14.00